Asjatundjate kohtumispaik

OÜ Medinar tegeleb arstide täiendkoolitusega kardioloogia erialal, lähtudes Euroopa Kardioloogide Seltsi kehtivatest ravijuhistest. Ravijuhiseid tutvustatakse läbi haigusjuhtude arutelu. Sõltuvalt teemast on koolituste maht 2-8 akadeemilist tundi.

REGISTREERU KOOLITUSELE